Kệ Chứa Hàng Dạng Tay Đỡ

Giá liên hệ

  • Vật liệu: sản phẩm được cấu thành từ chất liệu thép chất lượng cao
  • Cột trung tâm vững chắc kết hợp với chân đế
  • Chân trụ omega rỗng nhằm tạo độ vững cho bộ giá kệ
  • Thanh giằng brace trên mỗi tầng kệ, mật độ vững chắc cao cho toàn bộ giá kệ
Kệ Chứa Hàng Dạng Tay Đỡ
Kệ Chứa Hàng Dạng Tay Đỡ

Giá liên hệ

Hotline: 0904640640