Kệ Để Giày Dép Mặt Kính – GD02

Giá liên hệ

  • Sản phẩm có thanh ray inox bắn tường, khoảng cách giữa các thanh ray tùy thuộc vào chiều dài để kệ
  • Tay đỡ cài thanh ray với mục đích là để đỡ, cũng như giữ các tấm kính hoặc tấm gỗ
  • Tấm kính, gỗ dùng để hàng
Kệ Để Giày Dép Mặt Kính - GD02
Kệ Để Giày Dép Mặt Kính – GD02

Giá liên hệ

Hotline: 0904640640