Khung Lưới Cài Móc Treo Hàng

Giá liên hệ

Khung lưới cài móc treo hàng là một chi tiết không thể thiếu trong một bộ kệ siêu thị. Các cửa hàng, siêu thị thường sử dụng những khung lưới này để móc thêm các móc treo hàng.

Khung Lưới Cài Móc Treo Hàng
Khung Lưới Cài Móc Treo Hàng

Giá liên hệ

Hotline: 0904640640